Aktualności

Znaki dróg kołowania

Lotnisko wzbogaciło się o kolejną infrastrukturę naziemną. Wytyczona została droga kołowania Bravo a na płycie lotniska pojawiły się znaki informacyjne. 

W związku z rosnącym ruchem samolotów na lotnisku EPPT Zarząd AZP postanowił wytyczyć nową drogę kołowania oznaczoną BRAVO, która biegnie po zachodniej stronie, na trawie, wzdłuż pasa startowego. Dodatkowo istniejące teraz na lotnisku dwie drogi kołowania ALFA i BRAVO zostały oznaczone znakami pionowymi, które doskonale widoczne, pozwolą sprawniej poruszać się po lotnisku przed operacją startu i po lądowaniu statku powietrznego. 
powrót