Aktualności

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadzam do odwołania następujące zasady postępowania w trakcie przebywania na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej

Zasady ogólne:
  • Zezwala się na organizację lotów oraz podtrzymujących nawyki lotnicze w lotach szkolnych, sportowych i skokach spadochronowych.
  • W trakcie przebywania na terenie Aeroklubu poza budynkami obowiązuje zasada zachowania min. 2 m dystansu pomiędzy osobami.
  • Każda osoba przybywająca do Aeroklubu ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. Brak maseczki jest podstawą do usunięcia z terenu Aeroklubu.
  • Wstęp do budynków Aeroklubu dozwolony jest jedynie dla pracowników Aeroklubu, członków AZP, LFA, SKYFORCE i osób upoważnionych przez Dyrektora Aeroklubu. Pozostałe osoby obowiązuje zakaz poruszania się po obiektach Aeroklubu, tj.: hangarów, budynku administracyjnego, pomieszczeń warsztatowych.
Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiada każdy z pracowników Aeroklubu. 

Organizacja lotów szkolnych oraz lotów prywatnych jest dozwolona z zachowaniem następujących zasad:
  • samoloty i szybowce używane do lotów znajdują się w hangarze, w którym umieszczone są również niezbędne akcesoria do wykonania przeglądu przedlotowego, uzupełnienia oleju, sprawdzenia paliwa i przygotowania samolotu do lotu,
  • przed i po każdym locie uczeń/pilot/instruktor mają obowiązek odkazić ręce dostępnymi w samolocie/szybowcu środkami i kokpit oraz inne miejsca dotykane podczas lotu oraz posiadać maseczki ochronne w trakcie lotu,
  • brak środków dezynfekcyjnych jest jednoznaczny z zakazem wykonywania lotów,
  • uczeń, pilot/instruktor tak planuje loty, by przed i po kolejnym uczniu-pilocie zachowana była separacja czasowa, celem ograniczenia wzajemnego kontaktu oraz wykonania dezynfekcji samolotu/szybowca.
  • instruktor/uczeń/pilot mają obowiązek posiadać własne słuchawki lotnicze. 

  • Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiedzialny jest każdy z Instruktorów AZP, LFA i SKYFORCE oraz Kierownik Lotów.
Wprowadzone zasady obowiązują do odwołania.

Dyrektor Aeroklubu
Jarosław Cempel
powrót