Zarząd

Grzegorz Skomorowski 

Prezes Zarządu


Instruktor samolotowy i szybowcowcowy, instruktor instruktorów,
pilot doświadczalny szybowcowy, pilot agrolotniczy.


Stanisław Kostecki

Wiceprezes Zarządu


Instruktor samolotowy i szybowcowy.
Instruktor samolotów ultralekkich.
Jacek Gałek

Wiceprezes Zarządu


Tomasz Stachaczyk

Członek Zarządu, Skarbnik


Pilot samolotowy i szybowcowy.
Witold  Dubiński

Członek Zarządu, Sekretarz


Pilot samolotowy, członek AZP od 1984 roku.
Mateusz Gawdzik

Członek Zarządu


Pilot szybowcowy.
 Paweł  Krześlak

Członek ZarząduMaciej Jaśkiewicz

Członek Zarządu


Instruktor samolotowy i szybowcowy, instruktor spadochronowy.
Szef Wyszkolenia HT Aeroklubu.