Cennik

UWAGA ceny obowiązujące od 1 stycznia w 2018.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest Jedynie refundacją  kosztów działalności statutowej  Stowarzyszenia.
 

UWAGA: Aeroklub nie zwraca niewykorzystanych dobrowolnie wpłaconych środków finansowych na loty i szkolenia wynikające z cennika. 


Obowiązuje opłata za lądowanie, sprawdź w cenniku i zgłoś się do biura w celu dokonania opłaty. 


Konto Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej:

BGZ BNP Paribas
74 2030 0045 1110 0000 0025 6890
 

JEDNORAZOWA OPLATA WPISOWA PRZY PRZYJĘCIU NA CZŁONKA AZP

 • młodzież do 25 lat - 500 PLN
 • powyżej 25 lat - 1000 PLN


Ponowne przyjęcie członka wcześniej wykreślonego, możliwe tylko po opłaceniu składek zaległych do dnia wykreślenia, wpłaty wpisowego oraz opłaty z góry składki  za  kolejnych 12 miesięcy.
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 • składka normalna 60 PLN/m-c
 • składka ulgowa (młodzież do 25 lat) 30 PLN/m-c
 • Członkowie Sekcji Modelarskiej refundują koszty użytkowania lotniska w kwocie 120 PLN rocznie (10 zł/m-c)

Za składki spóźnione (termin do ostatniego dnia każdego miesiąca) - dopłata plus 10% wysokości składki.

 

RABAT

 • Za jednorazowe uregulowanie składek "z góry" za kolejne 12 miesięcy przysługuje rabat finansowy w wysokości 20 % należności składkowej.
   

UPUST

Za każdy okres nieprzerwanego członkostwa składkowego nabywamy prawo do upustu od wysokości składki należnej

 • 10 lat 10 %
 • 15 lat 15 %
 • 20 lat 20 %
 • 25 lat 25 %
 • 30 letni staż  członkowski w AZP daje prawo  wnioskowania o nadanie  statusu członka honorowego (decyzja Zarządu).
   
Szybowiec

 • Lot zapoznawczo-widokowy ze startu za wyciągarką  - 200 PLN
 • Lot zapoznawczo-widokowy na holu o czasie trwania min. 30 minut - 500 PLN
   

Samolot

 • Lot zapoznawczo-widokowy min. 15 min. - 300 PLN
 • min. 30 min. -  500 PLN
 • Szkolenie teoretyczne - e-learning (w domu przy komputerze) - 850 PLN
 • Podstawowe szkolenie szybowcowe (praktyka 55 lotów)
 • Młodzież ucząca się (do 25 lat) - 3.350 PLN  - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Pozostali -  3.900 PLN  - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Technika lądowania i loty termiczne (AIV i AVI) - 3.000 PLN
 • Indywidualne szkolenie podstawowe za samolotem – 10.000,00 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika
 • Opracowanie IPS - 400 PLN
 • KWT szybowcowe - 50 PLN

Opłaty ratalne skutkują wzrostem ceny o 10%

 

OPŁATY RESURSOWE SEKCJI SZYBOWCOWEJ


UWAGA – Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć zaplanowany resurs oraz opłatę startową.

 • Członkowie AZP - 1,20 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Piloci spoza AZP - 5 PLN/min (wszystkie szybowce)
 • Nadzór instruktora w locie (poza programem szkolenia podstawowego) - 2 PLN/min.   (dwustery)
 • Nadzór instruktora na ziemi (poza programem szkolenia podstawowego) - 1 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Zaliczone loty warunkowe (przelot, 5 godzin, przewyższenie) płatne - 50 % stawki.


 

RABAT RESURSOWY

Przedpłata resursowa w wysokości min. 2.000 PLN skutkuje 25% rabatem w opłacie resursowej aż do jej wykorzystania. Rabat nie dotyczy opłat startowych rozliczanych osobno. Rabat jest bezzwrotny i ważny tylko do końca roku.
 

OPŁATY STARTOWE

1. za wyciągarką

 • 25 PLN/start


2. za samolotem:

 • 100  PLN  (na wysokość kręgu)
 • 150  PLN  (500m)
 • 180  PLN  (750m)
 • 200  PLN  (1000m)


Za największy nalot w sezonie przyznana zostanie nagroda w postaci bezpłatnego lotu szybowcem za holem na akrobację!
Transport szybowca: - 1,50 PLN/km (zarejestrowany na liczniku samochodu AZP)

 

KURS NA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SZYBOWCOWEGO FI(G) (zgodnie z programem szkolenia FI(S))

 • Tylko teoria   -   1.500 PLN
 • Teoria plus Praktyka j/w   -   4.000 PLN


SEMINARIUM DLA INSTRUKTORÓW SZYBOWCOWYCH

 • Teoria  -   600 PLN
 • KTP     -   500 PLN


 


 

Podstawowe szkolenie samolotowe PPL(A)

 • Cena kursu Cessna (teoria e-learning + praktyka max 45h) przy wniesieniu całej opłaty  - 25.000 PLN
 • Cena kursu Tecnam (teoria e-learning + praktyka max 45h) przy wniesieniu całej opłaty  - 27.000 PLN
 • Tylko kurs teoretyczny e-learning  -  1.650 PLN
 • Tylko praktyka Cessna 45h (opłata z góry)  -  23.400 PLN
 • Tylko praktyka Tecnam 45h (opłata z góry)  -  25.400 PLN


Podstawowe szkolenie samolotowe LAPL(A)

 • Cena kursu  (teoria e-learning + praktyka max 30 h)   -   15.600 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika.
 • Opracowanie IPS Samoloty - 600 PLN


Podstawowe szkolenie samolotowe UAP(L)

 • Tylko kurs teoretyczny e-learning - 1.000 PLN


Opłaty ratalne  skutkują  wzrostem ceny o 10 %
 


OPŁATY  RESURSOWE SEKCJI  SAMOLOTOWEJ

Rozliczane w/g licznika  motogodzin
 

SAMOLOT TARYFA - CZŁONKOWIE AZP TARYFA - POZOSTALI
Cessna 152 8,00  PLN/min 8.50  PLN/min
Cessna 152 PAKIET 10h 7,75  PLN/min 8,25 PLN/min
Cessna 152 PAKIET 25h 7,50  PLN/min 8,00 PLN/min


SAMOLOT                      TARYFA - CZŁONKOWIE AZP TARYFA - POZOSTALI
Tecnam     9,00 PLN/min 9,50 PLN/min
Tecnam PAKIET 10h 8,75 PLN/min 9,25 PLN/min
Tecnam PAKIET 25h 8,50 PLN/min 9,00 PLN/minNadzór instruktora w locie  (poza programem szkolenia)  -   1,00 PLN/ min
KWT  samolotowe  -   100  PLN

 

KURS NA UPRAWNIENIA  INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)

 • Tylko teoria  -  1.500 PLN
 • Tylko praktyka   - 18.500 PLN
 • Teoria i Praktyka - 20.000 PLN

SEMINARIUM DLA  INSTRUKTORÓW SAMOLOTOWYCH (wznowienie)

 • Teoria   -   600 PLN
 • Egzamin FI(A)  -  1.500 PLN


REFUNDACJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOTNISKA dla członków AZP

(droga startowa, trawiaste pole wzlotów, droga kołowania, stojanki, operacja obsługi lotniczej)
 

Rodzaj SP Ryczałt 12 - miesięczny Opłata za 1 miesiąc Opłata za lądowanie statków obcych
SZYBOWCE 250 PLN   50  PLN 10  PLN
UL/Motolotnie

Motoszybowce 

Wiatrakowce

SAMOLOTY  o masie startowej do 1500 kg
1.500 PLN 300 PLN 50  PLN
Samoloty cięższe od 1500kg
Śmigłowce
8.000 PLN 1.000 PLN 100  PLN

Uwaga : Z refundacji kosztów użytkowników jednorazowych zwolnione są obce statki powietrzne lądujące w celu zakupu paliwa.

 


REFUNDACJA OPŁAT ZA HANGAROWANIE SP dla członków AZP

 

Rodzaj SP Ryczałt roczny Opłata za 1 miesiąc Opłata za hangarowanie statków obcych (doba)

Szybowce

Motoszybowce

Wiatrakowce 

UL / ULS

Motolotnie

Samoloty o masie startowej do 1500 kg

4.500 PLN   700 PLN 100 PLN
Samoloty powyżej 1500 kg
Śmigłowce
15.000 PLN 2.500 PLN 300 PLN

Włączenie świateł na pasie dla statków obcych 30 min - 100 PLN

Opłata za postój na stojance:

 • Wózki i przyczepy do transportu szyb/samolotów - 10 PLN/doba, 100 PLN/m-c.
 • Szybowce/samoloty, UL, Wiatrakowce o masie do 1500 kg  - 25 PLN/ doba, 250 PLN/ m-c
 • Samoloty powyżej 1500 kg i śmigłowce  -  40 PLN/doba,  400 PLN/m-c.


Możliwość noclegów dla pilotów w pokojach wieloosobowych Aeroklubu


Koszt sprzątania pokojów oraz dostarczonych mediów (energia, woda):
 • Nocleg o podwyższonym standardzie dla pilotów 50 zł /doba
 • Nocleg  wieloosobowy tylko dla członków AZP 20 zł/doba lub 200 zł/sezon (bez pościeli)Przywileje członków będących aktualnymi i etatowymi pracownikami Aeroklubu:

 • KTP szybowcowe i samolotowe - płatne 50 % ceny podstawowej.
 • W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.


OPŁATY ZA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA  LOTNISKU  EPPT


Wykonywanie  operacji lotniczych w  ATZ  EPPT  przez podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą uzależnione jest od:  

A. Przedłożenia Zarządzającemu Lotniskiem określonych przepisami prawnymi zezwoleń i certyfikatów.
B. Podpisania stosownej umowy z  zarządzającym lotniskiem.
C. Refundacji kosztów eksploatacji lotniska w kwocie umownej, uzależnionej od intensywności operacji lotniczych, jednak nie mniejszej niż 500 PLN (netto) miesięcznie, płatnej z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca. 
D. Przedłożenia Zarządzającemu pełnej, uaktualnianej na bieżąco imiennej, listy osób wykonujących operacje lotnicze.
E. Wniesienia opłaty rodzajowej, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i umowy wspólnej, przy czym:
 • podmioty wykonujące działalność pozaszkoleniową, wnoszą umowne opłaty ryczałtowe proporcjonalnie do intensywności wykonywanych operacji lotniczych.
F. W sytuacjach szczególnych, dopuszcza się zawarcie umowy na innych warunkach umownych.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.