Cennik

UWAGA ceny obowiązujące od 1 stycznia w 2018.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest Jedynie refundacją  kosztów działalności statutowej  Stowarzyszenia.
 

UWAGA: Aeroklub nie zwraca niewykorzystanych dobrowolnie wpłaconych środków finansowych na loty i szkolenia wynikające z cennika.


Konto Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej:

BGZ BNP Paribas
74 2030 0045 1110 0000 0025 6890

ES BANK SPÓŁDZIELCZY O.PIOTRKÓW TRYB.
42 8980 0009 2018 0051 1199 0001
 

JEDNORAZOWA OPLATA WPISOWA PRZY PRZYJĘCIU NA CZŁONKA AZP

 • młodzież do 25 lat - 500 PLN
 • powyżej 25 lat - 1000 PLN


Ponowne przyjęcie członka wcześniej wykreślonego, możliwe tylko po opłaceniu składek zaległych do dnia wykreślenia, wpłaty wpisowego oraz opłaty z góry składki  za  kolejnych 12 miesięcy.
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 • składka normalna 60 PLN/m-c
 • składka ulgowa (młodzież do 25 lat) 30 PLN/m-c
 • Członkowie Sekcji Modelarskiej refundują koszty użytkowania lotniska w kwocie 120 PLN rocznie (10 zł/m-c)

Za składki spóźnione (termin do ostatniego dnia każdego miesiąca) - dopłata plus 10% wysokości składki.

 

RABAT

 • Za jednorazowe uregulowanie składek "z góry" za kolejne 12 miesięcy przysługuje rabat finansowy w wysokości 20 % należności składkowej.
   

UPUST

Za każdy okres nieprzerwanego członkostwa składkowego nabywamy prawo do upustu od wysokości składki należnej

 • 10 lat 10 %
 • 15 lat 15 %
 • 20 lat 20 %
 • 25 lat 25 %
 • 30 letni staż  członkowski w AZP daje prawo  wnioskowania o nadanie  statusu członka honorowego (decyzja Zarządu).
   
Szybowiec

 • Lot zapoznawczo-widokowy ze startu za wyciągarką  - 200 PLN
 • Lot zapoznawczo-widokowy na holu o czasie trwania min. 30 minut - 500 PLN
   

Samolot

 • Lot zapoznawczo-widokowy min. 15 min. - 300 PLN
 • min. 30 min. -  500 PLN
 • Szkolenie teoretyczne - e-learning (w domu przy komputerze) - 850 PLN
 • Podstawowe szkolenie szybowcowe (praktyka 55 lotów)
 • Młodzież ucząca się (do 25 lat) - 3.350 PLN  - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Pozostali -  3.900 PLN  - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Technika lądowania i loty termiczne (AIV i AVI) - 3.000 PLN
 • Indywidualne szkolenie podstawowe za samolotem – 10.000,00 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika
 • Opracowanie IPS - 400 PLN
 • KWT szybowcowe - 50 PLN

Opłaty ratalne skutkują wzrostem ceny o 10%

 

OPŁATY RESURSOWE SEKCJI SZYBOWCOWEJ


UWAGA – Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć zaplanowany resurs oraz opłatę startową.

 • Członkowie AZP - 1,20 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Piloci spoza AZP - 5 PLN/min (wszystkie szybowce)
 • Nadzór instruktora w locie (poza programem szkolenia podstawowego) - 2 PLN/min.   (dwustery)
 • Nadzór instruktora na ziemi (poza programem szkolenia podstawowego) - 1 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Zaliczone loty warunkowe (przelot, 5 godzin, przewyższenie) płatne - 50 % stawki.


 

RABAT RESURSOWY

Przedpłata resursowa w wysokości min. 2.000 PLN skutkuje 25% rabatem w opłacie resursowej aż do jej wykorzystania. Rabat nie dotyczy opłat startowych rozliczanych osobno. Rabat jest bezzwrotny i ważny tylko do końca roku.
 

OPŁATY STARTOWE

1. za wyciągarką

 • 25 PLN/start


2. za samolotem:

 • 100  PLN  (na wysokość kręgu)
 • 150  PLN  (500m)
 • 180  PLN  (750m)
 • 200  PLN  (1000m)


Za największy nalot w sezonie przyznana zostanie nagroda w postaci bezpłatnego lotu szybowcem za holem na akrobację!
Transport szybowca: - 1,50 PLN/km (zarejestrowany na liczniku samochodu AZP)

 

KURS NA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SZYBOWCOWEGO FI(G) (zgodnie z programem szkolenia FI(S))

 • Tylko teoria   -   1.500 PLN
 • Teoria plus Praktyka j/w   -   4.000 PLN


SEMINARIUM DLA INSTRUKTORÓW SZYBOWCOWYCH

 • Teoria  -   600 PLN
 • KTP     -   500 PLN


 


 

Podstawowe szkolenie samolotowe PPL(A)

 • Cena kursu (teoria e-learning + praktyka max 45h) przy wniesieniu całej opłaty  - 25.000 PLN
 • Tylko kurs teoretyczny e-learning  -  1.650 PLN
 • Tylko praktyka 45h (opłata z góry)  -  23.400 PLN


Podstawowe szkolenie samolotowe LAPL(A)

 • Cena kursu  (teoria e-learning + praktyka max 30 h)   -   15.600 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika.
 • Opracowanie IPS Samoloty - 600 PLN


Podstawowe szkolenie samolotowe UAP(L)

 • Tylko kurs teoretyczny e-learning - 1.000 PLN


Opłaty ratalne  skutkują  wzrostem ceny o 10 %
 


OPŁATY  RESURSOWE SEKCJI  SAMOLOTOWEJ

Rozliczane w/g licznika  motogodzin
 

SAMOLOT TARYFA - CZŁONKOWIE AZP TARYFA - POZOSTALI
Cessna 152 8,00  PLN/min 8.50  PLN/min
Cessna 152 PAKIET 10h 7,75  PLN/min 8,25 PLN/min
Cessna 152 PAKIET 25h 7,50  PLN/min 8,00 PLN/min


Nadzór instruktora w locie  (poza programem szkolenia)  -   1,00 PLN/ min
KWT  samolotowe  -   100  PLN

 

KURS NA UPRAWNIENIA  INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)

 • Tylko teoria  -  1.500 PLN
 • Tylko praktyka   - 16.500 PLN
 • Teoria i Praktyka - 18.000 PLN

SEMINARIUM DLA  INSTRUKTORÓW SAMOLOTOWYCH (wznowienie)

 • Teoria   -   600 PLN
 • Egzamin FI(A)  -  1.500 PLN


REFUNDACJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOTNISKA dla członków AZP

(droga startowa, trawiaste pole wzlotów, droga kołowania, stojanki, operacja obsługi lotniczej)
 

Rodzaj SP Ryczałt 12 - miesięczny Opłata za 1 miesiąc Opłata za lądowanie statków obcych
SZYBOWCE 250 PLN   50  PLN 10  PLN
UL/Motolotnie

Motoszybowce 

Wiatrakowce

SAMOLOTY  o masie startowej
od 701 do 1500 kg
1.500 PLN 300 PLN 30  PLN
Samoloty cięższe od 1500kg
Śmigłowce
8.000 PLN 1.000 PLN 100  PLN

Uwaga : Z refundacji kosztów użytkowników jednorazowych zwolnione są obce statki powietrzne lądujące w celu zakupu paliwa.

 


REFUNDACJA OPŁAT ZA HANGAROWANIE SP dla członków AZP

 

Rodzaj SP Ryczałt roczny Opłata za 1 miesiąc Opłata za lądowanie statków obcych

Szybowce

Motoszybowce

Wiatrakowce 

UL / ULS

Motolotnie

Samoloty o masie startowej od 701 do 1500 kg

4.500 PLN   700 PLN 50 PLN
Samoloty powyżej 1500 kg
Śmigłowce
15.000 PLN 2.500 PLN 300 PLN


Opłata za postój na stojance:

 • Wózki i przyczepy do transportu szyb/samolotów - 10 PLN/doba, 100 PLN/m-c.
 • Szybowce/samoloty, UL, Wiatrakowce o masie do 1500 kg  - 25 PLN/ doba, 250 PLN/ m-c
 • Samoloty powyżej 1500 kg i śmigłowce  -  40 PLN/doba,  400 PLN/m-c.


Możliwość noclegów dla pilotów w pokojach wieloosobowych Aeroklubu


Koszt sprzątania pokojów oraz dostarczonych mediów (energia, woda):
 • Nocleg o podwyższonym standardzie dla pilotów 50 zł /doba
 • Nocleg  wieloosobowy tylko dla członków AZP 20 zł/doba lub 200 zł/sezon (bez pościeli)Przywileje członków będących aktualnymi i etatowymi pracownikami Aeroklubu:

 • KTP szybowcowe i samolotowe - płatne 50 % ceny podstawowej.
 • W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.


OPŁATY ZA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA  LOTNISKU  EPPT


Wykonywanie  operacji lotniczych w  ATZ  EPPT  przez podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą uzależnione jest od:  

A. Przedłożenia Zarządzającemu Lotniskiem określonych przepisami prawnymi zezwoleń i certyfikatów.
B. Podpisania stosownej umowy z  zarządzającym lotniskiem.
C. Refundacji kosztów eksploatacji lotniska w kwocie umownej, uzależnionej od intensywności operacji lotniczych, jednak nie mniejszej niż 500 PLN (netto) miesięcznie, płatnej z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca. 
D. Przedłożenia Zarządzającemu pełnej, uaktualnianej na bieżąco imiennej, listy osób wykonujących operacje lotnicze.
E. Wniesienia opłaty rodzajowej, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i umowy wspólnej, przy czym:
 • podmioty wykonujące działalność pozaszkoleniową, wnoszą umowne opłaty ryczałtowe proporcjonalnie do intensywności wykonywanych operacji lotniczych.
F. W sytuacjach szczególnych, dopuszcza się zawarcie umowy na innych warunkach umownych.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.