Strona główna|Lotnisko|Nasz Patron|Usługi|Z Historii AZP

Cennik

CENNIK 2018

UWAGA ceny obowiązujące od 1 stycznia w 2018. 


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest Jedynie refundacją  kosztów działalności statutowej  Stowarzyszenia. 

 

UWAGA: Aeroklub nie zwraca niewykorzystanych dobrowolnie wpłaconych środków finansowych na loty i szkolenia wynikające z cennika.

 

Konto Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej:

BGZ BNP Paribas
74 2030 0045 1110 0000 0025 6890

ES BANK SPÓŁDZIELCZY O.PIOTRKÓW TRYB.

42 8980 0009 2018 0051 1199 0001

 

 

JEDNORAZOWA OPLATA WPISOWA PRZY PRZYJĘCIU NA CZŁONKA AZP

młodzież do 25 lat - 500 PLN

powyżej 25 lat - 1000 PLN

Ponowne przyjęcie członka wcześniej wykreślonego, możliwe tylko po opłaceniu składek zaległych do dnia wykreślenia, wpłaty wpisowego oraz opłaty z góry składki  za  kolejnych 12 miesięcy.

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

składka normalna 60 PLN/m-c

składka ulgowa (młodzież do 25 lat) 30 PLN/m-c

Członkowie Sekcji Modelarskiej refundują koszty użytkowania lotniska w kwocie 120 PLN rocznie (10 zł/m-c)

Za składki spóźnione (termin do ostatniego dnia każdego miesiąca) - dopłata plus 10% wysokości składki.

 

RABAT

Za jednorazowe uregulowanie składek "z góry" za kolejne 12 miesięcy przysługuje rabat finansowy w wysokości 20 % należności składkowej.

 

UPUST

Za każdy okres nieprzerwanego członkostwa składkowego nabywamy prawo do upustu od wysokości składki należnej

10 lat 10 %

15 lat 15 %

20 lat 20 %

25 lat 25 %

30 letni staż  członkowski w AZP daje prawo  wnioskowania o nadanie  statusu członka honorowego (decyzja Zarządu).

 

 

LOTY ZAPOZNAWCZE

Szybowiec

Lot zapoznawczo-widokowy ze startu za wyciągarką  - 200 PLN

Lot zapoznawczo-widokowy na holu o czasie trwania min. 30 minut - 500 PLN

Samolot 

Lot zapoznawczo-widokowy min. 15 min. - 300 PLN

 min. 30 min. - 500 PLN

 

 

SEKCJA SZYBOWCOWA


 • Szkolenie teoretyczne - e-learning (w domu przy komputerze) - 850 PLN
 • Podstawowe szkolenie szybowcowe (praktyka 55 lotów)
 • Młodzież ucząca się (do 25 lat) – 3.350 PLN  - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Pozostali                                 – 3.900 PLN  - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Technika lądowania i loty termiczne (AIV i AVI) - 3.000 PLN
 • Indywidualne szkolenie podstawowe za samolotem – 10.000,00 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika
 • Opracowanie IPS - 400 PLN
 • KWT szybowcowe - 50 PLN

Opłaty ratalne skutkują wzrostem ceny o 10 % 

 

OPŁATY RESURSOWE SEKCJI SZYBOWCOWEJ

UWAGA – Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć zaplanowany resurs oraz opłatę startową.

 • Członkowie AZP - 1,20 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Piloci spoza AZP - 5 PLN/min (wszystkie szybowce)
 • Nadzór instruktora w locie (poza programem szkolenia podstawowego) - 2 PLN/min.   (dwustery)
 • Nadzór instruktora na ziemi (poza programem szkolenia podstawowego) - 1 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Zaliczone loty warunkowe (przelot, 5 godzin, przewyższenie) płatne - 50 % stawki.

 

RABAT RESURSOWY 

Przedpłata resursowa w wysokości min. 2.000 PLN skutkuje 25% rabatem w opłacie resursowej aż do jej wykorzystania. Rabat nie dotyczy opłat startowych rozliczanych osobno. Rabat jest bezzwrotny i ważny tylko do końca roku. 

 

OPŁATY STARTOWE

1. za wyciągarką: -   25 PLN/start

2. za samolotem:

- 100  PLN  (na wysokość kręgu)

- 150  PLN  (500m)

- 180  PLN  (750m) 

- 200  PLN  (1000m)

Za największy nalot w sezonie przyznana zostanie nagroda w postaci bezpłatnego lotu szybowcem za holem na akrobację!

Transport szybowca: - 1,50 PLN/km (zarejestrowany na liczniku samochodu AZP)

 

KURS NA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SZYBOWCOWEGO FI(G)

(zgodnie z programem szkolenia FI(S))

Tylko teoria                        -     1.500 PLN

Teoria plus Praktyka j/w      -     4.000 PLN

 

SEMINARIUM DLA INSTRUKTORÓW SZYBOWCOWYCH

-  Teoria  -   600 PLN

-  KTP     -   500 PLN

 

SEKCJA SAMOLOTOWA

 

Podstawowe szkolenie samolotowe PPL(A) 

 • Cena kursu (teoria e-learning + praktyka max 45h) przy wniesieniu całej opłaty  - 25.000 PLN
 • Tylko kurs teoretyczny e-learning               -      1.650 PLN
 • Tylko praktyka 45h (opłata z góry)             -    23.400 PLN

Podstawowe szkolenie samolotowe LAPL(A)

 • Cena kursu  (teoria e-learning + praktyka max 30 h)   -   15.600 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika.
 • Opracowanie IPS Samoloty - 600 PLN

Podstawowe szkolenie samolotowe UAP(L) 

 • Tylko kurs teoretyczny e-learning - 1.000 PLN

 

Opłaty ratalne  skutkują  wzrostem ceny o 10 % 

 

OPŁATY  RESURSOWE    SEKCJI  SAMOLOTOWEJ

Rozliczane w/g licznika  motogodzin 

 

TARYFA - CZŁONKOWIE AZP                                       TARYFA - POZOSTALI 

Cessna 152                      -       8,00  PLN/min                    8.50  PLN/min

Cessna 152 PAKIET 10h    -       7,75  PLN/min                    8,25 PLN/min

Cessna 152 PAKIET 25h    -       7,50  PLN/min                    8,00 PLN/min

 

Nadzór instruktora w locie  (poza programem szkolenia)  -      1,00 PLN/ min

KWT    samolotowe    -    100      PLN

 

 

KURS NA UPRAWNIENIA  INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)

Tylko teoria                -   1.500 PLN

Tylko praktyka            -  16.500 PLN

Teoria i Praktyka         -  18.000 PLN

 

SEMINARIUM DLA  INSTRUKTORÓW SAMOLOTOWYCH (wznowienie)

Teoria                   -     600 PLN

Egzamin FI(A)       -   1.500 PLN

 

REFUNDACJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOTNISKA dla członków AZP

 

 (droga startowa, trawiaste pole wzlotów, droga kołowania, stojanki, operacja obsługi lotniczej)

___________________________________________________________________________

Rodzaj SP               Ryczałt 12 - miesięczny        Opłata za 1 miesiąc        Opłata  za lądowanie 

                                                                                                                  statków obcych

___________________________________________________________________________

SZYBOWCE                            250 PLN                     50  PLN                       10  PLN

___________________________________________________________________________

UL/Motolotnie

Motoszybowce                        1.500 PLN                 300 PLN                        30  PLN

Wiatrakowce 

SAMOLOTY  o masie startowej

od 701 do 1500 kg                   

___________________________________________________________________________

Samoloty cięższe od 1500kg      8.000 PLN                1.000 PLN                   100  PLN

Śmigłowce  

 

Uwaga : Z refundacji kosztów użytkowników jednorazowych zwolnione są obce statki powietrzne lądujące w celu  zakupu paliwa. 

 

 

 

REFUNDACJA OPŁAT ZA HANGAROWANIE SP dla członków AZP

 

___________________________________________________________________________

Rodzaj SP               Ryczałt roczny       Opłata  za 1 miesiąc      Opłata za 1 dobę statków obcych

___________________________________________________________________________

Szybowce

Motoszybowce

Wiatrakowce                4.500 PLN                    700 PLN                           50 PLN

UL / ULS

Motolotnie

Samoloty o masie

startowej od 701        

do 1500 kg

__________________________________________________________________________

Samoloty powyżej

1500 kg                    15.000 PLN                      2.500 PLN                      300 PLN

Śmigłowce

___________________________________________________________________________ 

 

Opłata za postój na stojance: 

 

Wózki i przyczepy do transportu szyb/samolotów - 10 PLN/doba, 100 PLN/m-c. 

Szybowce/samoloty, UL, Wiatrakowce o masie do 1500 kg     - 25 PLN/ doba, 250 PLN/ m-c

Samoloty powyżej 1500 kg i śmigłowce               - 40 PLN/doba,  400 PLN/m-c.

 

 


Możliwość noclegów dla pilotów w pokojach wieloosobowych Aeroklubu

 


Koszt sprzątania pokojów oraz dostarczonych mediów (energia, woda):

- Nocleg o podwyższonym standardzie dla pilotów 50 zł /doba

- Nocleg  wieloosobowy tylko dla członków AZP 20 zł/doba lub 200 zł/sezon (bez pościeli)

 

 

Przywileje członków będących aktualnymi i etatowymi pracownikami Aeroklubu:

KTP szybowcowe i samolotowe - płatne 50 % ceny podstawowej.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.

 

OPŁATY ZA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA  LOTNISKU  EPPT


Wykonywanie  operacji lotniczych w  ATZ  EPPT  przez podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą uzależnione jest od:   

A. Przedłożenia Zarządzającemu Lotniskiem określonych przepisami prawnymi zezwoleń i certyfikatów. 

B. Podpisania stosownej umowy z  zarządzającym lotniskiem. 

C. Refundacji kosztów eksploatacji lotniska w kwocie umownej, uzależnionej od intensywności operacji lotniczych, jednak nie mniejszej niż 500 PLN (netto) miesięcznie, płatnej z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.  

D. Przedłożenia Zarządzającemu pełnej, uaktualnianej na bieżąco imiennej, listy osób wykonujących operacje lotnicze. 

E. Wniesienia opłaty rodzajowej, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i umowy wspólnej, przy czym:

- podmioty wykonujące działalność pozaszkoleniową, wnoszą umowne opłaty ryczałtowe proporcjonalnie do intensywności wykonywanych operacji lotniczych.

F. W sytuacjach szczególnych, dopuszcza się zawarcie umowy na innych warunkach umownych.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.

 

Pogoda
Poniedziałek
22 stycznia
Piotrków Tryb.
Prognoza nie została wczytana
sms alert e-mail
Facebook
miejsce na reklame