Strona główna|Lotnisko|Nasz Patron|Usługi|Z Historii AZP

Cennik

CENNIK 2017 (brutto) zatwierdzony


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest Jedynie refundacją  kosztów działalności statutowej  Stowarzyszenia

 

Konto Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej:

ES BANK SPÓŁDZIELCZY O.PIOTRKÓW TRYB.

42 8980 0009 2018 0051 1199 0001

 

 

JEDNORAZOWA OPLATA WPISOWA PRZY PRZYJĘCIU NA CZŁONKA AZP

młodzież do 25 lat - 500 PLN

powyżej 25 lat - 1000 PLN

Ponowne przyjęcie członka wcześniej wykreślonego, możliwe tylko po opłaceniu składek zaległych do dnia wykreślenia, wpłaty wpisowego oraz opłaty z góry składki  za  kolejnych 12 miesięcy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

składka normalna 50 PLN/m-c 

składka ulgowa (młodzież do 25 lat) 25PLN/m-c

Członkowie Sekcji Modelarskiej refundują koszty użytkowania lotniska w kwocie 120 PLN rocznie (10 zł/m-c)

Za składki spóźnione (termin do ostatniego dnia każdego miesiąca) - dopłata plus 10% wysokości składki.

UPUST

Za każdy okres nieprzerwanego członkostwa składkowego nabywamy prawo do upustu od wysokości składki należnej

10 lat 10 %

15 lat 15 %

20 lat 20 %

25 lat 25 %

30 letni staż  członkowski w AZP daje prawo  wnioskowania o nadanie  statusu członka honorowego (decyzja Zarządu).

RABAT

Za jednorazowe uregulowanie składek "z góry" za kolejne 12 miesięcy przysługuje rabat finansowy w wysokości 25 % należności składkowej.

 

LOTY ZAPOZNAWCZE

Szybowiec

Lot zapoznawczo-widokowy ze startu za wyciągarką o czasie trwania 5 min. - 150 PLN

Lot zapoznawczo-widokowy na holu - 1 minuta = 15 PLN (minimum 20 minut) 

Samolot 

Lot zapoznawczo-widokowy o czasie trwania 15 min. - 300 PLN

 

 

SEKCJA SZYBOWCOWA


 • Szkolenie teoretyczne - e-learning (w domu przy komputerze) - 800 PLN
 • Podstawowe szkolenie szybowcowe (praktyka 55 lotów)
 • Młodzież ucząca się (do 25 lat) – 3.000 PLN - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Pozostali                                 – 3.350 PLN - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Przygotowanie do termiki (SPL/IV 1-4 ) - 1.200 PLN
 • Loty termiczne (SPL/V-1)                - 1.800 PLN
 • Indywidualne szkolenie podstawowe za samolotem – 9.000,00 PLN
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika
 • Opracowanie IPS szybowce - 250 PLN
 • KWT szybowcowe - 50 PLN

Opłaty ratalne skutkują wzrostem ceny o 10 % 

 

OPŁATY RESURSOWE SEKCJI SZYBOWCOWEJ

UWAGA – Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć zaplanowany resurs oraz opłatę startową.

 • Członkowie AZP - 1 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Piloci spoza AZP - 5 PLN/min (wszystkie szybowce)
 • Nadzór instruktora w locie (poza programem szkolenia) - 1 PLN/min. (szybowce dwusterowe)
 • Przygotowanie szybowca, gotowy do startu - 100 PLN
 • Opłata za brak czynności hangarowania - 100 PLN
 • Zaliczone loty warunkowe (przelot, 5 godzin, przewyższenie) płatne - 50 % stawki.

 

RABAT RESURSOWY 

Dokonując do końca lutego br. przedpłaty resursowej w wysokości 2.000 PLN przysługuje RABAT 50 % ceny resursu (0,50 zł/min.). Rabat nie dotyczy opłat startowych rozliczanych osobno. Rabat jest bezzwrotny i ważny tylko do końca roku. Rabat musi zostać wykorzystany do końca bieżącego roku.

 

 

OPŁATY STARTOWE

1. za wyciągarką: -   25 PLN/start

2. za samolotem:

-   80  PLN  na wysokość kręgu

- 100  PLN  termika (500m)

- 150  PLN  termika (750 m) 

- 200  PLN  akrobacja (1000 m)

Za największy nalot w sezonie przyznana zostanie nagroda w postaci bezpłatnego lotu szybowcem za holem na akrobację!

Transport szybowca: - 1,50 PLN/km (zarejestrowany na liczniku samochodu AZP)

 

KURS NA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SZYBOWCOWEGO FI(G)

(zgodnie z programem szkolenia FI(S))

Tylko teoria                        -     1.500 PLN

Teoria plus Praktyka j/w      -     3.750 PLN 

 

SEMINARIUM DLA INSTRUKTORÓW SZYBOWCOWYCH

-  Teoria  -   500 PLN

 

SEKCJA SAMOLOTOWA

 

Podstawowe szkolenie samolotowe PPL(A) 

 • Cena kursu (teoria e-learning + praktyka max 45h) przy wniesieniu całej opłaty  - 23.000  PLN
 • Tylko kurs teoretyczny e-learning               -      1.611  PLN
 • Tylko praktyka 45h (opłata z góry)             -    22.000  PLN

Podstawowe szkolenie samolotowe LAPL(A)

 • Cena kursu  (teoria e-learning + praktyka max 30 h)   -   14.500 PLN  (Cessna-152)
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika.
 • Opracowanie IPS Samoloty - 500 PLN

Opłaty ratalne  skutkują  wzrostem ceny o 10 % 

 

OPŁATY  RESURSOWE    SEKCJI  SAMOLOTOWEJ

Rozliczane w/g licznika  motogodzin 

 

TARYFA - CZŁONKOWIE AZP                                       TARYFA - POZOSTALI 

Cessna 152                      -       7,00    PLN/min                    8.50  PLN/min

Cessna 152 PAKIET 10h    -       6,50     PLN/min                    8,00  PLN/min

Cessna 152 PAKIET 25h    -       6,20     PLN/min                    7,50  PLN/min

Nadzór instruktora w locie  (poza programem szkolenia)  -      1,00 PLN/ min

KWT    samolotowe    -    100      PLN

 

 

KURS NA UPRAWNIENIA  INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)

Tylko teoria                -   1.500 PLN

Tylko praktyka            -  15.000 PLN

Teoria i Praktyka          -  16.000 PLN

 

SEMINARIUM DLA  INSTRUKTORÓW SAMOLOTOWYCH (wznowienie)

Teoria                     -     500 PLN

Egzamin FI(A)       -   1500 PLN

 

REFUNDACJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOTNISKA

 

 (droga startowa, trawiaste pole wzlotów, droga kołowania, stojanki, operacja obsługi lotniczej)

___________________________________________________________________________

Rodzaj SP               Ryczałt 12 - miesięczny        Opłata za 1 miesiąc        Opłata  za lądowanie 

                                                                                                                  statków obcych

___________________________________________________________________________

SZYBOWCE                           200 PLN                           30  PLN                          10  PLN

___________________________________________________________________________

UL/Motolotnie/

Motoszybowce/                      900 PLN                        200 PLN                         20  PLN

Wiatrakowce/ 

___________________________________________________________________________

SAMOLOTY  o masie startowej

od 701 do 1500 kg                   1.800 PLN                      300 PLN                          30  PLN

___________________________________________________________________________

Samoloty cięższe od 1500kg      8.000 PLN                   1.000 PLN                        100  PLN

Śmigłowce  

 

Opłata za korzystanie ze świetlnych pomocy nawigacyjnych (oświetlenie pasa startowego) dla statków obcych 1h – 100 PLN

Uwaga : Z refundacji kosztów użytkowników jednorazowych zwolnione są obce statki powietrzne lądujące w celu  zakupu paliwa. 

 

 

 

REFUNDACJA OPŁAT ZA HANGAROWANIE SP

 

___________________________________________________________________________

Rodzaj SP               Ryczałt roczny       Opłata  za 1 miesiąc      Opłata za 1 dobę statków obcych

___________________________________________________________________________

Szybowce

Motoszybowce

Wiatrakowce                 3.600 PLN                    500 PLN                      50 PLN

UL / ULS

Motolotnie

__________________________________________________________________________

Samoloty o masie

startowej od 701          6.000 PLN                    900 PLN                      100 PLN

do 1500 kg

__________________________________________________________________________

Samoloty powyżej

1500 kg                    15.000 PLN                   2.500 PLN                      300 PLN

Śmigłowce

___________________________________________________________________________ 

Opłata za postój na stojance: 

Szybowce , UL, Wiatrakowce      - 20 PLN/ doba, 200 PLN/ m-c.

Samoloty                                  - 30 PLN/doba,  300 PLN/m-c.


 

Możliwość noclegów dla pilotów w pokojach wieloosobowych Aeroklubu


Koszt sprzątania pokojów oraz dostarczonych mediów (energia, woda):

- Nocleg o podwyższonym standardzie dla pilotów 30 zł /doba lub powyżej dwóch dni 25 zł/doba

- Nocleg  wieloosobowy dla członków AZP 10 zł/doba lub 100 zł/sezon

- Nocleg dla gości z zewnątrz 50 zł/doba 

 

Przywileje członków będących aktualnymi i etatowymi pracownikami Aeroklubu:

KTP szybowcowe i samolotowe - płatne 50 % ceny podstawowej.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.

 

OPŁATY ZA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA  LOTNISKU  EPPT


Wykonywanie  operacji lotniczych w  ATZ  EPPT  przez podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą uzależnione jest od:   

A. Przedłożenia Zarządzającemu Lotniskiem określonych przepisami prawnymi zezwoleń i certyfikatów. 

B. Podpisania stosownej umowy z  zarządzającym lotniskiem. 

C. Refundacji kosztów eksploatacji lotniska w kwocie umownej, uzależnionej od intensywności operacji lotniczych, jednak nie mniejszej niż 500 PLN (netto) miesięcznie, płatnej z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.  

D. Przedłożenia Zarządzającemu pełnej, uaktualnianej na bieżąco imiennej, listy osób wykonujących operacje lotnicze. 

E. Wniesienia opłaty rodzajowej, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i umowy wspólnej, przy czym:

- podmioty wykonujące w jej ramach działalność szkoleniową, za każdą osobę szkoloną podstawowo wnoszą najpóźniej do rozpoczęcia 5 godziny szkolenia opłatę w wys. 750 PLN (netto), lub 30 PLN (netto) za każdą godzinę lotów innego rodzaju.

- podmioty wykonujące działalność pozaszkoleniową, wnoszą umowne opłaty ryczałtowe proporcjonalnie do intensywności wykonywanych operacji lotniczych.

F. W sytuacjach szczególnych, dopuszcza się zawarcie umowy na innych warunkach umownych.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.

 

Pogoda
Sobota
24 czerwca
Piotrków Tryb.
Prognoza nie została wczytana
sms alert e-mail
Facebook
Lotnicza Stacja Paliw