Strona główna|Lotnisko|Nasz Patron|Usługi|Z Historii AZP

Cennik

CENNIK 2017 (brutto) zatwierdzony

UWAGA na czerwono ceny obowiązujące od 1 stycznia w 2018. 


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest Jedynie refundacją  kosztów działalności statutowej  Stowarzyszenia

 

Konto Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej:

BGZ BNP Paribas
74 2030 0045 1110 0000 0025 6890

ES BANK SPÓŁDZIELCZY O.PIOTRKÓW TRYB.

42 8980 0009 2018 0051 1199 0001

 

 

JEDNORAZOWA OPLATA WPISOWA PRZY PRZYJĘCIU NA CZŁONKA AZP

młodzież do 25 lat - 500 PLN

powyżej 25 lat - 1000 PLN

Ponowne przyjęcie członka wcześniej wykreślonego, możliwe tylko po opłaceniu składek zaległych do dnia wykreślenia, wpłaty wpisowego oraz opłaty z góry składki  za  kolejnych 12 miesięcy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

składka normalna 50 PLN/m-c (60 PLN/m-c)

składka ulgowa (młodzież do 25 lat) 25PLN/m-c (30 PLN/m-c)

Członkowie Sekcji Modelarskiej refundują koszty użytkowania lotniska w kwocie 120 PLN rocznie (10 zł/m-c)

Za składki spóźnione (termin do ostatniego dnia każdego miesiąca) - dopłata plus 10% wysokości składki.

UPUST

Za każdy okres nieprzerwanego członkostwa składkowego nabywamy prawo do upustu od wysokości składki należnej

10 lat 10 %

15 lat 15 %

20 lat 20 %

25 lat 25 %

30 letni staż  członkowski w AZP daje prawo  wnioskowania o nadanie  statusu członka honorowego (decyzja Zarządu).

RABAT

Za jednorazowe uregulowanie składek "z góry" za kolejne 12 miesięcy przysługuje rabat finansowy w wysokości 25 % należności składkowej.

 

LOTY ZAPOZNAWCZE

Szybowiec

Lot zapoznawczo-widokowy ze startu za wyciągarką o czasie trwania 5 min. - 150 PLN (200 PLN)

Lot zapoznawczo-widokowy na holu o czasie trwania do 30 minut - 500 PLN

Samolot 

Lot zapoznawczo-widokowy o czasie trwania 15 min. - 300 PLN

30 min. - 500 PLN

 

 

SEKCJA SZYBOWCOWA


 • Szkolenie teoretyczne - e-learning (w domu przy komputerze) - 800 PLN (850 PLN)
 • Podstawowe szkolenie szybowcowe (praktyka 55 lotów)
 • Młodzież ucząca się (do 25 lat) – 3.000 PLN (3.350 PLN) - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Pozostali                                 – 3.350 PLN (3.900 PLN) - opłata jednorazowa, wniesiona przy zapisie na kurs
 • Przygotowanie do termiki (SPL/IV 1-4 ) - 1.200 PLN
 • Loty termiczne (SPL/V-1)                - 1.800 PLN
 • Indywidualne szkolenie podstawowe za samolotem – 9.000,00 PLN (10.000 PLN)
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika
 • Opracowanie IPS szybowce - 250 PLN (400 PLN)
 • KWT szybowcowe - 50 PLN

Opłaty ratalne skutkują wzrostem ceny o 10 % 

 

OPŁATY RESURSOWE SEKCJI SZYBOWCOWEJ

UWAGA – Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć zaplanowany resurs oraz opłatę startową.

 • Członkowie AZP - 1 PLN/min.  (1,20 PLN/min.) (wszystkie szybowce)
 • Piloci spoza AZP - 5 PLN/min (wszystkie szybowce)
 • Nadzór instruktora w locie (poza programem szkolenia podstawowego) - 1 PLN/min. (2 PLN/min.) (dwustery)
 • Nadzór instruktora na ziemi (poza programem szkolenia podstawowego) - 1 PLN/min. (wszystkie szybowce)
 • Zaliczone loty warunkowe (przelot, 5 godzin, przewyższenie) płatne - 50 % stawki.

 

RABAT RESURSOWY 

Dokonując do końca lutego br. przedpłaty resursowej w wysokości 2.000 PLN przysługuje RABAT 50 % ceny resursu (0,50 zł/min.). Rabat nie dotyczy opłat startowych rozliczanych osobno. Rabat jest bezzwrotny i ważny tylko do końca roku. Rabat musi zostać wykorzystany do końca bieżącego roku.

 

 

OPŁATY STARTOWE (aktualizacja dla nowej holówki)

1. za wyciągarką: -   25 PLN/start

2. za samolotem:

- 100  PLN  (300m)

- 150  PLN  (500m)

- 180  PLN  (750m) 

- 200  PLN  (1000m)

Za największy nalot w sezonie przyznana zostanie nagroda w postaci bezpłatnego lotu szybowcem za holem na akrobację!

Transport szybowca: - 1,50 PLN/km (zarejestrowany na liczniku samochodu AZP)

 

KURS NA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SZYBOWCOWEGO FI(G)

(zgodnie z programem szkolenia FI(S))

Tylko teoria                        -     1.500 PLN

Teoria plus Praktyka j/w      -     3.750 PLN (4.000 PLN)

 

SEMINARIUM DLA INSTRUKTORÓW SZYBOWCOWYCH

-  Teoria  -   500 PLN (600 PLN)

-  KTP     -   500 PLN

 

SEKCJA SAMOLOTOWA

 

Podstawowe szkolenie samolotowe PPL(A) 

 • Cena kursu (teoria e-learning + praktyka max 45h) przy wniesieniu całej opłaty  - 23.000  PLN (25.000 PLN)
 • Tylko kurs teoretyczny e-learning               -      1.611 PLN (1.650 PLN)
 • Tylko praktyka 45h (opłata z góry)             -    22.000  PLN (23.400 PLN)

Podstawowe szkolenie samolotowe LAPL(A)

 • Cena kursu  (teoria e-learning + praktyka max 30 h)   -   14.500 PLN (15.600 PLN)
 • Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń - Pilot  dopłaca w/g Cennika.
 • Opracowanie IPS Samoloty - 500 PLN (600 PLN)

Podstawowe szkolenie samolotowe UAP(L) 

 • Tylko kurs teoretyczny e-learning - 1.000 PLN

 

Opłaty ratalne  skutkują  wzrostem ceny o 10 % 

 

OPŁATY  RESURSOWE    SEKCJI  SAMOLOTOWEJ

Rozliczane w/g licznika  motogodzin 

 

Decyzją Zarządu AZP od dnia 27.08.2017 ceny w taryfie dla członków AZP uległy zmianie (na czerwono ceny na rok 2018)

TARYFA - CZŁONKOWIE AZP                                       TARYFA - POZOSTALI 

Cessna 152                      -       7,50 (8,00)   PLN/min                    8.50  PLN/min

Cessna 152 PAKIET 10h    -       7,00  (7,75)   PLN/min                    8,00 (8,25) PLN/min

Cessna 152 PAKIET 25h    -       6,50  (7,50)   PLN/min                    7,50  (8,00) PLN/min

Nadzór instruktora w locie  (poza programem szkolenia)  -      1,00 PLN/ min

KWT    samolotowe    -    100      PLN

 

 

KURS NA UPRAWNIENIA  INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)

Tylko teoria                -   1.500 PLN

Tylko praktyka            -  15.000 PLN (16.500 PLN)

Teoria i Praktyka          -  16.000 PLN (18.000 PLN)

 

SEMINARIUM DLA  INSTRUKTORÓW SAMOLOTOWYCH (wznowienie)

Teoria                     -     500 PLN (600 PLN)

Egzamin FI(A)       -   1.500 PLN

 

REFUNDACJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOTNISKA

 

 (droga startowa, trawiaste pole wzlotów, droga kołowania, stojanki, operacja obsługi lotniczej)

___________________________________________________________________________

Rodzaj SP               Ryczałt 12 - miesięczny        Opłata za 1 miesiąc        Opłata  za lądowanie 

                                                                                                                  statków obcych

___________________________________________________________________________

SZYBOWCE                           200 PLN (600 PLN)     30  PLN (100 PLN)             10  PLN

___________________________________________________________________________

UL/Motolotnie/

Motoszybowce/                      900 PLN (1.800 PLN)     200 PLN                         20  PLN

Wiatrakowce/ 

___________________________________________________________________________

SAMOLOTY  o masie startowej

od 701 do 1500 kg                   1.800 PLN (3.000 PLN) 300 PLN (500 PLN)        30  PLN

___________________________________________________________________________

Samoloty cięższe od 1500kg      8.000 PLN                   1.000 PLN                        100  PLN

Śmigłowce  

 

Opłata za korzystanie ze świetlnych pomocy nawigacyjnych (oświetlenie pasa startowego) dla statków obcych 1h – 100 PLN

Uwaga : Z refundacji kosztów użytkowników jednorazowych zwolnione są obce statki powietrzne lądujące w celu  zakupu paliwa. 

 

 

 

REFUNDACJA OPŁAT ZA HANGAROWANIE SP

 

___________________________________________________________________________

Rodzaj SP               Ryczałt roczny       Opłata  za 1 miesiąc      Opłata za 1 dobę statków obcych

___________________________________________________________________________

Szybowce

Motoszybowce

Wiatrakowce                 3.600 PLN  (4.500 PLN)   500 PLN (700 PLN)              50 PLN

UL / ULS

Motolotnie

__________________________________________________________________________

Samoloty o masie

startowej od 701          6.000 PLN (6.500 PLN)     900 PLN (1.000 PLN)            100 PLN

do 1500 kg

__________________________________________________________________________

Samoloty powyżej

1500 kg                    15.000 PLN                   2.500 PLN                      300 PLN

Śmigłowce

___________________________________________________________________________ 

Opłata za postój na stojance: 

Szybowce , UL, Wiatrakowce      - 20 PLN/ doba, 200 PLN/ m-c. (30 PLN/ doba, 300 PLN/ m-c.)

Samoloty                                  - 30 PLN/doba,  300 PLN/m-c.  (40 PLN/doba,  400 PLN/m-c. )

 

 


Możliwość noclegów dla pilotów w pokojach wieloosobowych Aeroklubu

(ceny noclegów obowiązują od 1.10.2017)


Koszt sprzątania pokojów oraz dostarczonych mediów (energia, woda):

- Nocleg o podwyższonym standardzie dla pilotów 50 zł /doba

- Nocleg  wieloosobowy tylko dla członków AZP 20 zł/doba lub 150 zł/sezon 

 

 

Przywileje członków będących aktualnymi i etatowymi pracownikami Aeroklubu:

KTP szybowcowe i samolotowe - płatne 50 % ceny podstawowej.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.

 

OPŁATY ZA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA  LOTNISKU  EPPT


Wykonywanie  operacji lotniczych w  ATZ  EPPT  przez podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą uzależnione jest od:   

A. Przedłożenia Zarządzającemu Lotniskiem określonych przepisami prawnymi zezwoleń i certyfikatów. 

B. Podpisania stosownej umowy z  zarządzającym lotniskiem. 

C. Refundacji kosztów eksploatacji lotniska w kwocie umownej, uzależnionej od intensywności operacji lotniczych, jednak nie mniejszej niż 500 PLN (netto) miesięcznie, płatnej z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.  

D. Przedłożenia Zarządzającemu pełnej, uaktualnianej na bieżąco imiennej, listy osób wykonujących operacje lotnicze. 

E. Wniesienia opłaty rodzajowej, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i umowy wspólnej, przy czym:

- podmioty wykonujące działalność pozaszkoleniową, wnoszą umowne opłaty ryczałtowe proporcjonalnie do intensywności wykonywanych operacji lotniczych.

F. W sytuacjach szczególnych, dopuszcza się zawarcie umowy na innych warunkach umownych.

W przypadku spornej  interpretacji zapisów w cenniku,  decyduje Dyrektor AZP.

 

Pogoda
Niedziela
19 listopada
Piotrków Tryb.
Prognoza nie została wczytana
sms alert e-mail
Facebook
miejsce na reklame