Strona główna|Lotnisko|Nasz Patron|Usługi|Z Historii AZP

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zapraszamy członków AZP na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu, które odbędzie się 9 grudnia 2017 r. 

Wypełniając zadania wynikające ze statutu Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej (rozdz. 5 paragraf 12 pkt. 3,4,5,6,) Zarząd Aeroklubu zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2017 roku:
o godz. 14:30 w I terminie oraz 
o godz. 15:00 w II terminie, w siedzibie AZP przy ul. Przemysłowej 48 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków AZP.
Proponowany porządek dzienny:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia
2. Wybór komisji mandatowo skrutacyjnej 
3. Wybór komisji wniosków i uchwał
4. Zatwierdzenie porządku dziennego Zgromadzenia
5. Sprawozdanie Zarządu AZP za rok 2016 (zatwierdzone przez Zarząd AZP)
6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu AZP za rok 2016
7. Dyskusja i wolne wnioski.

 

Grzegorz Skomorowski
Prezes Zarządu AZP

Data dodania: 23.11.2017

Facebook
Lotnicza Stacja Paliw