Strona główna|Lotnisko|Nasz Patron|Usługi|Z Historii AZP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZP

Zarząd AZP zwołuje na dzień 5 lutego 2017 (niedziela) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZP, które odbędzie się w siedzibie AZP, ul. Przemysłowa 48 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarząd AZP zwołuje na dzień 5 lutego 2017 (niedziela) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZP
- w I terminie na godz. 10:00
- w II terminie na godz. 10:30
które odbędzie się w siedzibie AZP ul. Przemysłowa 48 w Piotrkowie Trybunalskim.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa AZP
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad i zdolności podejmowania uchwał
6. Przedstawienie porządku obrad i regulaminu obrad oraz jego zatwierdzenie
7. Przedstawienie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i złożonych odwołań
8. Przedstawienie stanowisk odwołujących się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
9. Przedstawienie stanowiska Zarządu AZP w sprawie zmian w składzie Zarządu AZP - odwołanie członka Zarządu AZP
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu AZP
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołań od orzeczenia Sądu
12. Sprawy różne 
13. Zamknięcie porządku obrad

Upoważniony do głosowania członek AZP może brać również udział w obradach za pośrednictwem:
- pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie lub 
- pełnomocnictwa podpisanego przez upoważniającego członka, w obecności pracownika AZP w biurze AZP, w dni robocze od 9:00 do 15:00 do dnia 3.02.2017. Druk pełnomocnictwa dostępny w Biurze AZP. 


Grzegorz Skomorowski
Prezes Zarządu 

Data dodania: 20.01.2017

Facebook
Lotnicza Stacja Paliw