Aktualności

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków AZP

Działając na podstawie statutu AZP § 12 pkt 3 i 6 zawiadamiam o terminie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków AZP. 

Termin 12 stycznia 2019 (sobota) w siedzibie AZP przy ul. Przemysłowej 48 w Piotrkowie Trybunalskim.:

I termin, godz. 14:00,  II termin, godz. 14:30

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zgromadzenia przez Prezesa AZP
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Powołanie komisji skrutacyjno-mandatowej
4. Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdania z działalności AZP w roku 2018  (w tym finansowego)
5. Dyskusja
6. Głosowanie nad zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności w 2018 r.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie zgromadzenia

Prezes Zarządu
Grzegorz SkomorowskiPS. Tego samego dnia o godz. 16:00 zapraszamy na Aeroklubowe spotkanie świąteczne do Restauracji ODLOT. Zapisy przyjmuje Ewelina.
powrót