Aktualności

Walne zgromadzenie członków AZP

Zarząd AZP zwołuje walne zgromadzenie zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze. 
Zgodnie z rozdziałem 5 §12 p.3 Statutu Zarząd Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej im. Gen. Pilota Stanisława Karpińskiego zwołuje w dniu 25 lipca 2020r. o godz. 10:00 w pierwszym terminie, oraz 25 lipca 2020 r. godz. 10:30 w drugim terminie Walne zgromadzenie zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze.

Celem głównym Zgromadzenia będzie:
1. zatwierdzenie za rok 2019 sprawozdań Zarządu AZP, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi AZP.
3. wybór członków Zarządu AZP, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
4. dyskusja i wolne wnioski

W załączniku pełnomocnictwo. 

Prezes AZP
Grzegorz Skomorowski

ZGROMADZENIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM ODBĘDZIE SIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TARASIE AZP. PROSIMY O KORZYSTANIE Z MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ O ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO. ZAPEWNIMY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.
WSTĘP NA ZGROMADZENIE TYLKO DLA CZŁONKÓW AZP

PS: Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Członkowskim AZP z dnia 25 września 2015 roku (który dostępny jest na stronie AZP) nowi członkowie oraz Ci ze statusem członka wspierającego nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu AZP.

Do pobrania

powrót