Aktualności

Społecznie dla Aeroklubu

Społeczna praca członków AZP na rzecz Stowarzyszenia

Dwóch naszych członków (Andrzej Bednarz i Paweł Pietrzak) w ramach społecznej pracy na rzecz Aeroklubu wykonało nowe oznaczenia punktu oczekiwania na drodze kołowania ALFA. Natomiast Jarosław Szymański  wziął pod swoje fachowe opiekuńcze skrzydła aeroklubową wyciągarkę szybowcową.

Serdecznie dziękuję im za poświęcony Aeroklubowi  czas i zachęcam innych członków naszego stowarzyszenia do naśladownictwa.

Jarosław Cempel
Dyrektor Aeroklubu
powrót