Aktualności

Nowoczesny detektor burzowy w Polsce, na lotnisku EPPT

Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, wzbogacił się o system, który doskonale wykrywa i rejestruje każde uderzenie pioruna w Polsce.

W lotnictwie podstawową rolę odgrywają informacje meteorologiczne w czasie rzeczywistym. Szczegółowe dane dotyczące wyładowań atmosferycznych dostarczają informacji o obszarach o największej konwekcji w niesprzyjających warunkach pogodowych. Przyszłościowa praca z danymi dotyczącymi błyskawic pozwala na bardziej precyzyjną koordynację tras lotu i optymalizację postojów na lotniskach oraz ostrzeganie o zbliżających się burzach. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z Niemiecką firmą Nowcast, która opracowała technologię umożliwiającą precyzyjne wykrywanie uderzeń pioruna, na lotnisku w Piotrkowie zainstalowano detektor burzowy. System wykrywania piorunów jest z zainstalowany na całym świecie pod marką LINET (Lightning Detection Network).

Podobnie jak w przypadku służb meteorologicznych, dane meteorologiczne mają duże znaczenie dla krajowych firm żeglugi powietrznej. Obejmuje to również informacje o błyskawicach. Dane te są głównie zintegrowane z oprogramowaniem do centralnej wizualizacji i wyświetlane są wraz z innymi danymi meteorologicznymi. Informacje o błyskawicach umożliwiają kontrolerowi ruchu lotniczego lepszą ocenę warunków pogodowych. Funkcje śledzenia komórek (wykrywanie komórek sztormowych) i Nowcasting (wyjątkowo krótkoterminowe prognozowanie) znacznie ułatwiają planowanie ruchu lotniczego.


Link do Nowcast https://www.nowcast.de
powrót