Aktualności

Nowe władze AZP

25 lipca 2020 r. Walne Zgormadzenie członków AZP wybrało nowe władze Aeroklubu na 4-letnią kadencję. 

Walne Zgromadzenie Członków AZP wysłuchało sprawozdania ustępującego Zarządu AZP z działalności w latach 2016 - 2020 i jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium. Następnie odbyły się wybory nowych władz Aeroklubu. Zgromadzenie wybrało na 4 letnią kadencję organy statutowe AZP w następującym składzie. 

Zarząd AZP ukonstytuował się w następującym składzie:
 1. Grzegorz Skomorowski - prezes
 2. Stanisław Kostecki - wiceprezes
 3. Jacek Gałek - wiceprezes
 4. Joanna Gawdzik-Zawalska - sekretarz
 5. Tomasz Stachaczyk - skarbnik
 6. Mateusz Cempel - członek



Komisja Rewizyjna AZP w następującym składzie:
 1. Witold Dubiński - przewodniczący
 2. Szymon Sadowski - członek
 3. Dominik Łukasiński - członek


Sąd Koleżeński AZP w następującym składzie:
 1. Maciej Jaśkiewicz - przewodniczący
 2. Mateusz Gawdzik - członek
 3. Andrzej Imiela - członek
powrót