Aktualności

Mobilne stanowisko kierowania

Po wielu tygodniach pracy oddane zostało do użytku na lotnisku w Piotrkowie Mobilne Stanowisko Kierowania Lotami. Lotnisko ubiega się o wdrożenie służby AFIS 

Pojazd został zaparkowany w miejscu docelowym przy rękawie przy skrzyzowaniu drogi kołowania z droga startową lotniska, skąd Kierujący Lotami ma doskonały widok na drogę startową, drogi kołowania oraz podejścia 21 i 03.

Pojazd jest wyposażony w klimatyzator z funkcją ogrzewania. W środku jest radio z backupowym zasilaniem na wypadek braku prądu. Pojazd jest podłączony do zasilania zewnętrznego (skrzynka przy maszcie). W czerwcu do wyposażenia pojazdu dołączy obrazowanie pogodowe AVIOMET, z którą to firmą Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej podpisał już umowę. Stacja pogodowa dostarczy dane nt. prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, wilgotności,, ciśnienia QNH i QFE. Certyfikowana stacja pogodowa będzie wpisana do RLUN prowadzonego przez prezesa ULC. System będzie spełniał wszystkie wymagania Aneksu 3 ICAO.

Mobilne Stanowisko Kierujących Lotami wyposażone zostało w niezbędne dla służby dokumenty Instrukcję Operacyjną Lotniska i Plan Działania w Sytuacji Zagrożenia. 

Kierujący Lotami na lotnisku EPPT mogą teraz podjąć decyzje skąd chcą danego dnia  prowadzić dyżur.

Zrealizowany projekt przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych na EPPT i zbliża AZP do wdrożenia służby AFIS. 

- Służba AFIS jest nam niezbędna w ATZ Piotrków. Lotnisko w środowisku GA jest bardzo popularne ze względu na jego położenie w centralnej Polsce i bogatą infrastrukturę, którą posiadamy. Mamy przecież asfaltową drogę startową z nawigacyjnym oświetleniem oraz stację paliw WARTER. W ATZ EPPT mamy kilka ośrodków szkoleniowych samolotowych i śmiglowcowych, w tym jeden z największych LOT Flight Academy. Działa u nas największa w Europie strefa zrzutu spadochronowego Sky Force. Rozwój lotniska zmusza nas do podnoszenia bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Służba AFIS EPPT pomogłaby nam w znacznym stopniu podnieść bezpieczeństwo w ATZ, dlatego już dziś spełniamy wszystkie ustawowe wymogi do wprowadzenia AFIS. - powiedział Marcin Pampuch z-ca dyrektora lotniska. 
powrót