Aktualności

Konferencja KBL i KWT

Na 7 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 10:00 w Aeroklubie planowana jest Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego połączona z KWT (Kontrola Wiadomości Teoretycznych).
Opłaty za egzamin kontrolny i rejestrację bez zmian.
  • KWT samolotowe 100 zł
  • KWT szybowcowe 50 zł
Udział w konferencji jest warunkiem wznowienia lotów, w tym szkolnych i treningowych, dlatego obecność na konferencji jest obowiązkowa.

Istnieje już teraz możliwość zdania egzaminu KWT on-line na platformie z którą współpracujemy  http://www.avioner.pl/kwt

W przypadku skorzystania z platformy, opłata za egzamin KWT pozostaje bez zmian i płatna jest na konto Aeroklubu. Protokół z egzaminu trzeba dostarczyć do AZP.

BGZ BNP Paribas 74 2030 0045 1110 0000 0025 6890 (w tytule wpisz KWT)
powrót