Aktualności

BHL i KWT zapraszamy

Coroczna odprawa Bezpieczeństwa i Higieny Lotów połączona z Kontrolą Wiadomości Teoretycznych odbędzie się 24 marca 2019 r. 

Spotykamy się w niedzielę 24 marca 2019 o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej  AZP. Obecność Pilotów - tradycyjnie - obowiązkowa. 

KWT zdajemy on-line pod adresem AVIONER
powrót